Strona główna
W górę

Modlitwy

Jeśli jesteś daleko od domu i zapomniałeś swojego modlitewnika, nie martw się, wystarczy, że znajdziesz łącze internetowe i wpiszesz nasz adres. Zamieszczamy tu kilka modlitw, które z uwagi na ich długość trudno jest zapamiętać oraz pewna grupę krótszych, ale zupełnie nie znanych. Zobaczycie tu też modlitwy w obcych językach. Na samym końcu znajdziecie to co nazwano "Tajemnicą szczęścia" - 15 modlitw św. Brygidy szwedzkiej. Warto też zaznajomić się z modlitwą Ojcze Nasz w innych językach.

 

Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Modlitwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego - Ojcu. W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. Chcemy wraz z Tobą i oddanym Ci całkowicie Papieżem Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez  lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nie urodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Modlitwa o cud

Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to jak się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni twoje życie w bardzo szczególny sposób. Przekonasz się.        [ Peter Mary Rookey, OSM ]

Panie Jezu, staje przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuje za nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Cię Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen. Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie Patronie chorych na raka, Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi ku pomocy. 

 

Modlitwa o trafny wybór drogi życiowej

O Panie, jesteś Bogiem mądrości i rady. Ty patrzysz w serce moje i widzisz, że pragnę wybrać stan i zawód według Twoich Świętych planów. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, mojej Matki i Świętych moich patronów daj mi poznać, do jakiego stanu i zawodu mnie powołujesz. Daj mi poznać zadania, jakie mi chcesz powierzyć i daj, bym chętnie i odważnie je podjął. Jeżeli chcesz, pragnę Ci służyć w rodzinie. Jeżeli chcesz, daj siłę, bym z niej zrezygnował i zupełnie poświęcił się tobie w stanie kapłańskim lub zakonnym. Daj mi poznać, do jakiego zawodu się nadaję i daj wybrać wśród różnych moich zamiłowań. Spraw, abym umiał korzystać z rady ludzi doświadczonych. Niechaj rozumiem godność pracy, która jest współdziałaniem z Tobą, Stwórco człowieka i świata. Panie, wskaż mi drogę życia. Amen.

 

Modlitwa do Świętego Pio z Pietrelciny

Naucz nas prosimy Cię pokory serca, byśmy zostali zaliczeni do owych prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnicę swego Królestwa. Wyjednaj nam spojrzenie wiary, zdolne rozpoznawać natychmiast w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie próby, a jeśli upadniemy, spraw, byśmy doświadczyli radości sakramentu pojednania. Przekaż nam Twoją czułą pobożność do Maryi Matki Jezusa i naszej. Bądź z nami w ziemskiej pielgrzymce do Ojczyzny, którą mamy nadzieję osiągnąć, aby kontemplować na wieki Chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Augusta Czartoryskiego, salezjanina

O Jezu Chryste, nasz Panie, Ty upodobałeś sobie szczególnie w tych, którzy wyzbyli się wszystkiego i poszli za Tobą. Ty powołałeś błogosławionego ks. Augusta Czartoryskiego z książęcego rodu, aby pozostawił zaszczyty świata doczesnego i oddał się Tobie całkowicie praktykując rady ewangeliczne oraz przyczyniał się do zbawienia młodzieży. Spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali łaskę realizowania powołania  z całą miłością oraz pełnym oddaniem i w ten sposób mogli osiągnąć życie wieczne. Amen.

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Bolesławy Lament

Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława poświęciła się pracy w dziele zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby ci, których uświęcił jeden chrzest złączyli się w prawdziwej wierze i bratniej miłości pod przewodnictwem jednego Pasterza, a mnie udziel łaski..., o którą z ufnością proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Modlitwa za rodzinę

Wiekuisty Boże, Ty z Ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom, i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o znalezienie szczęścia

Boże, przenikasz mnie i znasz. Stworzyłeś mnie dla szczęścia - pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, coś Ty dla mnie zamierzył. Amen.

 

Modlitwa do Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku

Dziękujemy Ci Maryjo za Twą obecność wśród nas w znaku pięknej ikony, wsławionej od przesło dwustu lat Twoimi łaskami. Bądź przez nas pochwalona Pani, pełna łaski. Prosimy Cię, broń nas w walce z mocami ciemności i z naszymi złymi skłonnościami. Niech w nas zwycięża Twoja czystość, Twoja dobroć i Twoje miłosierdzie. Ty trzymasz na swych świętych rękach Boże Dzieciątko, Króla całego stworzenia, otocz nas swoją opieką, wyproś łaskę pojednania z Twoim Synem dla grzeszników i ukaż im piękno życia w łączności z Bogiem i z Tobą. Matko Pięknej Miłości, wysłuchaj nasze modlitwy, okaż swe macierzyńskie, Niepokalane Serce wszystkim szukającym u Ciebie pociechy i pomocy, przedstaw nasze prośby Twojemu Synowi i wstawiaj się za nami. Amen.

 

Modlitwa Jana XXIII za misjonarzy

Panie, Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy, na swoich Misjonarzy: Kapłanów i Braci, Siostry i Świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo słowu Twemu i Twej miłości. Bądź im "Obrońcą mocnym, umocnieniem silnym, zasłoną od upalenia i podcieniem w południe, ochroną przed potknięciem się i ratunkiem przed upadkiem" (Syr. 34, 19). Prowadź ich. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niech im, Panie towarzyszy sztandar krzyża, ozdobiony Twoim wizerunkiem; w uciskach niech ich uczy Ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszelkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści ani dóbr tej ziemi: niech więc zbawiają dusze nieśmiertelne i niewierzących prowadzą do Ciebie, który Jesteś drogą, prawdą i żywotem. Spraw, by razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali dzięki Tobie, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. - Amen. 

 

Modlitwa w intencji lotników

Gdy chodziłeś, Panie, po ziemi, nie było jeszcze samolotów. Kazałeś nam patrzeć na ptaki niebieskie. Człowiek patrzył dobrze i nauczył się latać w powietrzu szybciej i dalej niż ptaki. Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam podpatrywać tajemnice, które zostawiłeś w świecie, że kazałeś nam czynić sobie ziemię poddaną. Dziękujemy Ci za dobrych lotników. Pozwól im odczuć, jak piękne jest niebo, a gdy wrócą na ziemię, niech zatęsknią za tym, co jest na górze.

 

Modlitwa w intencji marynarzy

Ty, Panie, kazałeś Piotrowi odpłynąć od brzegu. Korzystałeś wiele razy z jego łodzi, choć mogłeś chodzić po morzu. Zobacz naszych marynarzy. Takie ładne mundury. Niech bronią naszego morza i honoru naszej bandery we wszystkich portach świata. Niech będą spokojni, że czuwasz nad ich domem i rodzinami. Skróć im czas rozłąki i tęsknoty za rodziną. Ucisz im niebezpieczne burze, ukaż im gwiazdę i przylądek dobrej nadziei.

 

Modlitwa w intencji sportowców

Uczyłeś nas, Panie, przez apostoła, że mamy biegnąć tak, abyśmy otrzymali nagrodę, Wiem, ile wysiłku, czasu, treningu, postu i zaparcia się siebie wymaga każdy sukces sportowca. Ty, Panie, tak pięknie ukształtowałeś ciało człowieka i tchnąłeś w nie swoje życie. Ty dałeś ludziom możliwość tak wielkiej sprawności. Gdy patrzę na naszych sportowców i podziwiam ich, łatwiej jest mi dążyć do doskonałości i Ciebie chwalić, od którego pochodzi wszelka doskonałość.

 

Nowenna za przyczyną św. Brata Alberta

Boże! Najlepszy nasz Ojcze, Najłaskawszy Panie, pomni na słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa tak gorąco zalecane przez świętego Brata Alberta "o cokolwiek będziecie prosić w imię moje, to uczynię" (J 14, 13), udajemy się do hojności Twojej, prosząc pokornie o łaskę...    Ojcze nasz... Chwała Ojcu...        Maryjo Najświętsza, Matko Jezusa Boga naszego i najdroższa Matko nasza, my dzieci Twoje, prosimy pokornie, byś raczyła potrzeby nasze przedłożyć Ojcu Niebieskiemu, pomna na sługę Twego, świętego Brata Alberta, który we wszystkich troskach polecał udawać się do Ciebie.    Pod Twoją obronę...

 

Modlitwa Św. Bernarda do Maryi Wspomożycielki (po włosku)

Ricordati, o piissima Vergine Maria: non si e mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia invocato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, e sia stato abbandonato. Animato da questa fiducia, a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini. A te vengo, come peccatore pentitio, mi inginocchio davanti a te. Non respingere, o Madre di Dio, le mie preghiere, ma ascoltami, piena di bonta, ed esaudiscimi.

Polski przekład: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

Ojcze nasz (po łacinie)

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen

 

Ojcze nasz (po angielsku)

Our Father, who are in heaven, hallowed by Thy name, Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give as this day our daily bread and forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For The Kingdom and The Power and The Glory are Yours. Now and forever. Amen.

 

Ojcze nasz (po niemiecku)

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuhung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

 

Ojcze nasz (po włosku)

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo (po łacinie)

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis paccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo (po niemiecku)

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

 

Zdrowaś Maryjo (po włosku)

Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

 

Modlitwa Elizabeth Goudge

Niech będzie pochwalony Pan za wiatr i deszcz, za chmury, rosę i powietrze, za łuk tęczy w górze na niebie - za wszystko najcenniejsze, miłe i piękne, za to, co świadczy o miłości naszego Pana, miłości, która wypełnia cały świat.

 

Modlitwa na pracowity dzień

Dziękujemy Ci za radość, którą nas obdarzasz, kiedy wykonamy kawał dobrej roboty, nawet wtedy, gdy musimy coś poprawić lub zaczynać od nowa, jak to czynił Jezus w warsztacie stolarskim. Dziękujemy Ci za szczęśliwe chwile, kiedy wspólnie wykonujemy różne rzeczy i dzielimy się z innymi. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkich naszych przyjaciół.

 

Modlitwa w dniu urodzin

O kochający Boże, dziś są moje urodziny. Dzięki Ci za Twoją miłość i opiekę od dnia, gdy dano mi imię, aż do dzisiaj. Spraw, proszę, bym był silny i zdrowy, i naucz mnie miłości do innych ludzi, jak to czynił Jezus Chrystus.

 

Modlitwa "Kochać i Służyć"

Przedwieczny Boże, Ty jesteś Światłem każdego umysłu, który Cię chce poznać, Ty jesteś radością serc, które Cię kochają. Ty jesteś siłą dobrej woli, która pragnie Ci służyć. Spraw, byśmy poznając Cię dogłębnie, mogli prawdziwie pokochać; byśmy kochając bez reszty, mogli Ci w pełni służyć, bo każdy, kto służy Tobie samemu, jest prawdziwie wolny.

 

Modlitwa o światło

Dzięki Ci Boże, za moje oczy. Dzięki Ci, za piękno tego świata. Dzięki Ci, za wszystko co widzę. Proszę, wspomagaj tych, którzy nie widzą. Proszę, pomóż mi, bym pamiętał o ludziach niewidomych. Proszę, pomóż mi, bym pamiętał, że niewidomi to ludzie normalni - tacy jak my. Dziękuję Ci, Boże, za moje oczy.

 

Modlitwa dziękczynna za dar muzyki

Dziękuję Ci, Boże, za dar muzyki. Obym jej nie lekceważył, ale używał jej mocy i piękna, by prowadziła mnie do Ciebie. Kiedy śpiewam lub gram albo tylko słucham, pobłogosław tę chwilę i spraw, bym zawsze kochał muzykę, która jest Twoim darem. 

 

Modlitwa św. Kolumban

Sama jedna, ale z Tobą rozpoczynam drogi szlak. Jesteś ze mną, jesteś blisko, Królu nocy, Królu dnia. Zostań przy mnie, by na zawsze chronić mnie w miłości swej. Moją rękę trzymaj co dnia i prowadzić zawsze chciej.

 

Modlitwa św. Augustyna

Panie Jezu Chryste, strzeż swoich chorych i obdarz ich pokojem. Błogosław umierającym. Pociesz cierpiących. Zlituj się nad stroskanymi. Ochroń cieszących się zdrowiem i wszystkich, których kochasz.

 

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

O Panie, uczyć mnie narzędziem Twego pokoju, abym siał miłość, tam, gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność, tam gdzie panuje niezgoda, wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło, tam gdzie panuje ciemność, radość tam, gdzie panuje smutek.

 

Modlitwa św. Patryka

Wspieraj, o Panie, każdy mój krok, z miłością skieruj ku mnie swój wzrok. Broń mnie, ochraniaj, otocz miłością, co dzień obdarzaj swoją mądrością. Otwórz me usta - niech głoszą Ciebie tutaj, na ziemi, i kiedyś w niebie. Weź mnie za rękę, prowadź bezpiecznie, pozwól się cieszyć, żyć z Toba wiecznie.

 

Modlitwa bł. Matki Teresy z Kalkuty

Panie, spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając - otrzymujemy, wybaczając - zyskujemy przebaczenie...

 

Modlitwa Richarda z Chichester

Każdego dnia, mój Panie, o trzy dary proszę: bym widział Cię wyraźniej, kochał coraz goręcej, naśladował coraz dokładniej - z dnia na dzień coraz więcej.

 

Modlitwa, gdy ogrania nas lęk

O Boże, który najlepiej wiesz, ile w życiu spotykamy przeszkód i niebezpieczeństw i że z powodu słabości nie zawsze zachowujemy się właściwie, udziel nam siły do przezwyciężania wszelkich niebezpieczeństw i wybaw nas od pokus. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

Modlitwa z Japonii

Dobry nasz Ojcze, Stworzycielu świata, prosimy Cię, pomóż nam kochać się wzajemnie. Spraw, by narody żyły z sobą w przyjaźni i byśmy kochali się jak bracia. Spraw też, byśmy przynieśli pokój światu i szczęście wszystkim ludziom.

 

Piętnaście Modlitw - "Tajemnica szczęścia"

Praktyka Piętnastu Modlitw, ze względu na błogosławione skutki w życiu całych rzesz ludzi na przestrzeni wieków, nosi nazwę "Tajemnicy szczęścia". Ta szczególna forma nawiązywania kontaktu z Bogiem jest darem nieba. Boski Zbawiciel posłużył się św. Brygidą Szwedzką, aby przekazać ten dar osobom otwartym na wezwanie łaski. Według biografów fakt objawienia miał miejsce na terenie stolicy chrześcijaństwa w Rzymie, kiedy Brygida nawiedziła słynną Bazylikę św. Pawła za Murami. Święta głęboko przeżyła wyróżnienie i związała się jeszcze mocniej z Chrystusem nadprzyrodzoną miłością, gotowa wypełnić Jego wolę przez życie i śmierć. "Tajemnica szczęścia" ma niezwykła siłę oddziaływania. Osoby przyjmujące ją szczerym i gorącym sercem doznają wewnętrznej przemiany. Ich udziałem staje się światło z nieba, ukochanie odwiecznej Prawdy, wierność Bożemu wezwaniu i promieniująca uczynność. Z relacji świętej wynika, że każdy, kto codziennie podejmuje to religijne ćwiczenie, odmówi łącznie w ciągu roku tyle modlitw wraz z Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, ile nasz Zbawiciel otrzymał ciosów podczas swojej bolesnej Męki. Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się nadto, że Pan Jezus do objawionych Modlitw dodał wspaniałe obietnice na korzyść tych, którzy je będą odmawia z wiara i pobożnością. Chodziło o zwrócenie uwagi na Bożą miłość, która używając tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania, chce udzielać się obficie, stopniowo oczyszczać człowieka z przyziemnej interesowności i w końcowym rezultacie prowadzić do do prawdziwego, nie mającego granic szczęścia. Miłosierne wejrzenie najlepszego Ojca spoczęło również na Tobie, Bracie i Siostro. Otwierając swoje serce Bogu, odkryjesz tajemnicę, która przed wielu ludźmi jest zakryta, a dla Ciebie stała się wielką szansą i nadzieją. Przeżywaną radością dziel się z otoczeniem, jak owa ewangeliczna niewiasta, która odnalazła drachmę. Tchnienia Bożej łaski nie chowaj wyłącznie dla siebie. Bóg chce dzielenia się szczęściem ze wszystkimi. Bądź pomocnikiem Boga w szerzeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jednym z prostych i jednocześnie skutecznych sposobów apostołowania jest nabożeństwo Piętnaście modlitw.

Pierwsza Modlitwa: O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich, obejmujących Cię miłością, Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między Ludźmi, tak że z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego. Wspomnij sobie, Panie, że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i drogocenną krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę. Wspomnij na smutek i gorycz, które, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczenia: "Smutna jest dusza moja aż do śmierci". Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało znosiło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się Potem, zostałeś zdradzony przez swego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów, tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko. Że Cię ukoronowano cierniami, do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucono obelgami. Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.    Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Westchnienie. Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

Druga Modlitwa: O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczułeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te tortury i stek obelżywości, błagam Cię Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów wszystkich przyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Trzecia Modlitwa: O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć, Ty, który ogarniasz i zespalasz wszystko swoją potęgą, wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgi na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości. powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy. Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Czwarta Modlitwa: O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciółmi słowami: "Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią". Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Piąta Modlitwa: O Jezu! Zwierciadło odwiecznego blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych. Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś: "Dziś ze Mną będziesz w raju!", błagam Cię, o słodki Jezu, okaz miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Szósta Modlitwa: O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twój!" i do świętego Jana: "Oto Matka Twoja!" Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Siódma Modlitwa: O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!" Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Ósma Modlitwa: O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Dziewiąta Modlitwa: O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony, wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?" Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi jaką wywołuje zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Dziesiąta Modlitwa: O Jezu! który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, życiem i Szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają, są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Jedenasta Modlitwa: O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię z uwagi na pamięć o twoich ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechów i ukryj w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Dwunasta Modlitwa: O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia krwi, wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głów. O niezmierna i totalna boleści, którą znosiłeś w swym dziewiczym Ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś? Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą, Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości. O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym to, o co Cię błagam. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Trzynasta Modlitwa: O Jezu! Odwieczna Potęgo, Króli nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: "Wykonało się". Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusz moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Czternasta Modlitwa: O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego". I wtedy skonałeś. Ale choć całe Ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienie, przestało żyć, Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości. Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i pomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmuj w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja...

Piętnasta Modlitwa: O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej, rajskiej winorośli, wspomnij na obfiie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z twojego Ciała jak wino z dojrzałych gron w tłoczni. Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości. Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni, Nawróć mnie całkowicie do Siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życie uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi świętymi. Amen.    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

OBIETNICE: Od dłuższego czasu Brygida pragnęła wiedzieć, ile ciosów Chrystus Pan otrzymał podczas swej Męki. Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł: "Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę". Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:

 1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.

 2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.

 3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.

 4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.

 5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.

 6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.

 7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.

 8. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.

 9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.

 10. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych, czy podobnych modlitw.

 11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan odpuści mu jego grzechy.

 12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.

 13. Zachowa mu pięć zmysłów.

 14. Uchroni go przed nagłą śmiercią.

 15. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.

 16. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.

 17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.

 18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.

 19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.

 20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.

 21. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.