Strona główna
W górę

Śpiewnik oazowy

 

Polecamy stronę  www.spiewnik.com    

 

Zamieszczamy kilka popularniejszych piosenek śpiewanych w naszej oazie w latach 2004 i 2005.

 1. Śpiewaj Panu, swemu Bogu (zwana popularnie Rybitwą)
 2. Oto są baranki młode
 3. Późno już
 4. Niechaj zstąpi Duch Twój
 5. Ty tylko mnie poprowadź (Gdy drogi pomyli los zły)
 6. Wszystko Panie Ciebie chwali
 7. Wszystko jest nasze
 8. Raduje się dusza ma
 9. Pokorna służebnico Pana
 10. Góry mogą ustąpić
 11. W lekkim powiewie
 12. Oczyść serce me

 

 

Kliknij - tutaj znajdują się piosenki śpiewane przez nas na dniach skupienia w Lutówku w 2006 r.

 

 

 Tutaj zamieszczamy najpopularniejsze naszym zdaniem piosenki z rekolekcji w 2005 roku, więcej znajdziecie na  stronie: www.jezuici.pl/nowicjat/spiew

 

 1. Boże, Twa łaska nad nami jest

 2. Chcę do Ciebie należeć

 3. Chwalcie Pana niebios

 4. Jeden Duch

 5. Jedyny Pan

 6. Jezus Chrystus moim Panem jest

 7. Jezus jest z nami tu

 8. Jezusowi chwała i cześć

 9. Kocham więc nie muszę się bać

 10. Nadzieja - Jezus (piosenka roku 2005)

 11. O Alleluja (O wychwalajcie Go wszystkie narody)

 12. Open the eyes

 13. Oto ja, poślij mnie

 14. Our God is an awesome God

 15. Słowo odwieczne

 16. Serafini, Cherubini i wszyscy aniołowie

 17. Teraz, o Panie (Światło na oświecenie pogan)

 18. Twe miłosierdzie

 19. Uwielbiam Imię Twoje Panie

 20. W cieniu Twoich rąk

 21. Wielbij, wielbij Go

 22. Wielki jest nasz Bóg

 23. Wykrzykujcie Bogu

 24. Złożyłem w Panu całą nadzieję

 25. Ziemia, którą mi dajesz

 26. Święte Imię Jezus

 27. Święty, święty, święty, święty, święty Pan

 

 

ŚPIEWAJ PANU, SWEMU BOGU

 

Śpiewaj Panu swemu Bogu serce daj i wysławiaj                D A h

Jego uśmiech i skinienie głowy, którym zsyła tyle łask.         D A h

Jeśli tylko sam spróbujesz wsłuchać się w Jego głos,

Zabrzmi w duszy niby dzwon,

Będziesz zawsze się uśmiechać tak, jak On.

Śpiewaj Panu, swemu Bogu modlitwę,

Niby żagiel rozpiętą na dźwięków maszt.

Czekaj wichru, co porwie ją w niebo jak rybitwę,

Znów rozwinie swe skrzydła jak ten ptak.

 

 

OTO SĄ BARANKI MŁODE

Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja! D E A E DE fis D E A D H7 E4-3

Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, A D E4 A D E4-3

Alleluja, alleluja! A (cis) D A E A

Na Baranka Pańskich godach, fis E fis

W szat świątecznych czystej bieli, D fis E fis

Po krwawego morza wodach fis E h D

Nieśmy Panu pieśń weseli. D E E Cis fis

W swej miłości wiekuistej

On nas swoją Krwią częstuje,

Nam też Ciało swe przeczyste

Chrystus kapłan ofiaruje.

Na drzwi świętą Krwią skropione

Anioł mściciel z lękiem wziera,

Pędzi morze rozdzielone,

Wrogów w nurtach swych pożera.

Już nam Paschą Tyś, o Chryste,

Wielkanocną też ofiarą,

Tyś Przaśniki nasze czyste

Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

O Ofiaro niebios święta,

Ty moc piekła pokonywasz,

Zrywasz ciężkie śmierci pęta,

Wieniec życia nam zdobywasz.

Chrystus piekło pogromiwszy

Swój zwycięski znak roztacza,

Niebo ludziom otworzywszy

Króla mroków w więzy wtłacza.

Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością,

Strzeż od grzechu śmierci srogiej odrodzonych Twą miłością.

Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje

I Świętemu też duchowi niech na wieki nie ustaje.

PÓŹNO JUŻ

    1.Późno już, otwiera się noc d B C a

    Sen podchodzi do drzwi na palcach jak kot. B F g A

    Nadchodzi czas ucieczki na aut

    Gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał.

 

    Ref: Jaki był ten dzień? Co darował, co wziął?

    Czy mnie wyniósł pod niebo, czy rzucił na dno?

    Jaki był ten dzień? Czy coś zmienił, czy nie?

    Czy był tylko nadzieją na dobre i złe?

 

    2.Łagodny mrok zasłania mi twarz,

    Jakby przeczuł, że chcę być z Tobą choć raz.

    Nie skarżę się, że mam to, co mam,

    Że przegrałem coś znowu i jestem tu sam. 

NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, e

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, C

Obmyj mnie i uświęć mnie; e H7

Uwielbienia niech popłynie pieśń! e

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! C G

Chwała Temu,który pierwszy umiłował mnie C G

Jezus! Tylko Jezus Panem jest! C D e

 

TY TYLKO MNIE POPROWADŹ

     

          G              C

1. Gdy drogi pomyli los zły 

   D          h

I oczy mgłą zasnuje,

       C                     D     G

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

    G                     C

A kiedy gniew świat ci zasłoni

    D                        h

I zazdrość jak chwast zakiełkuje

        C                    D     G

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się

          C            D   

Ref.  Ty tylko mnie poprowadź, 

       G         H        e

      Tobie powierzam mą drogę.

         C             D

      Ty tylko mnie poprowadź,

             G

      Panie mój.

 

2. Poprowadź jak innych prowadzisz

Przez drogi najprostsze z możliwych

I pokaż mi jedną, tę jedną z nich

 

A kiedy już głos Twój usłyszę 

I karmić się będę nim co dzień

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się

 

Ref. Ty tylko mnie poprowadź...

 

WSZYSTKO, PANIE, CIEBIE CHWALI

1. Wszystko Panie Ciebie chwali: ptaki, kwiaty, wicher, woda. e C G H7

Bo Ty wszystkim jesteś Panie, wszystko Tobie się podobać chce.

2. Panie jestem Twoim dzieckiem, pokochałeś mnie nad życie.

Mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mnie obficie sam.

 

WSZYSTKO JEST NASZE

 

Wszystko jest nasze i wino, i chleb,

I to, co żywi, i to, co cieszy,

Co nas wzmacnia, i co leczy

Rzeczy wielkie i rzeczy małe

Twoje dzieło wspaniałe,

Wszystko to, Panie, dobroci twej dar. (dar)

My lud Chrystusa, a Chrystus jest Twój,

W Nim kochamy i w Nim cierpimy.

Z Nim płaczemy i z Nim tworzymy

Rzeczy wielkie i rzeczy małe,

Wszystko na Twoją chwałę,

Lud Chrystusa, a Chrystus jest Twój. (Twój)

 

RADUJE SIĘ DUSZA MA

Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego                                                e

Będę Ci śpiewał z całej siły                                                                   H7

Sławić Cię będę za Twe dzieła                                                               e

Będę Ci śpiewał z całej siły                                                                   H7

Błogosławić będę Twoje Imię                                                             G

Jest miłosierny Pan Zastępów                                                            D

Moc Jego ramienia nad swym ludem – Pan mój zbawca                   e H7

 

POKORNA SŁUŻEBNICO PANA

Pokorna Służebnico Pana                                e D

Łamiąca strzały nieprzyjaciela,                          e D G

miażdżąca głowę węża                                      D e

            Bądź zawsze przy mnie                          C

            Abym stawał się pokornym sługą           a G

            Na wzór mego Mistrza i Pana.               D e

 

GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ

Góry mogą ustąpić                 d C

i pagórki się zachwiać,

ale miłość moja nie odstąpi od ciebie.

/: Tak mówi Pan

   Tak mówi Pan

   Tak mówi Pan, który kocha ciebie,

   ciebie, ciebie i mnie. :/

Choćby matka, która kocha dziecko

swego łona opuściła je

To Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący

nigdy, nigdy nie opuszczę cię.

Bóg kocha Cię osobiście

Bezwarunkowo kocha Cię

Bóg kocha Cię miłością ojca,

Dlatego, że jesteś Jego dzieckiem.

 

W LEKKIM POWIEWIE

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. /4x a D7 a D7

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, F G

Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, F G

Lecz w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. a F E a D7

OCZYŚĆ SERCE ME

Oczyść serce me,                                                                          D A h

chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.                                            e A A7

Oczyść serce me,   

chcę czystego złota blaskiem lśnić.

Zstąp Ogniu zstąp.                                                                           D G A

Przyjdź oczyść serce me.                                                                 D G A

Pragnę być święty,                                                                           D A

Tobie oddany Panie.                                                                        G A

Chcę zawsze być święty,                                                                  D A

Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany,                                              G e A

gotów by służyć Ci.                                                                          G A D

Oczyść serce me,

obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty.

Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść mnie.

 

Boże, Twa łaska nad nami jest

 

Boże, Twa łaska nad nami jest, D A G

Twoja miłość przychodzi wciąż, D A G

Działasz w mocy pośród nas, e D A

Przenikasz serca, gładzisz grzech. e D A

 

/ My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej, D G A

Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. D G A /2x

 

Chcę do Ciebie należeć

 

1. Jezu, chcę do Ciebie należeć C G a G

Jestem Twą własnością. C G C

Powierzam Ci siebie, wszystko to, kim jestem. e F C G C

 

Ref. Wierzę w Twoją śmierć na Krzyżu d C G

Wierzę w Twoje Zmartwychwstanie F C G

Wierzę w Ducha Świętego d C G

Wierzę w Twoją miłość do mnie. F C G

 

2. Ty jesteś moim Panem,

We wszystkim Ciebie uznaję.

Ty jesteś moim Bogiem i nie ma innego.

 

Chwalcie Pana niebios

 

Ref. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze. e

Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest D h C e

 

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla e

Chcę chwalić Pana jak długo będę żył D h C e

Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał e

Chcę Go wysławiać, śpiewać alleluja ! D h C e

 

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą.

Kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym..

W Bogu, który stworzył niebo i ziemię.

Wszystko co żyje, śpiewa alleluja! .

 

3. Pan Bóg króluje - wesel się ziemio!.

Bóg Twój Syjonie przez pokolenia.

On dał ci życie, On dał ci wszystko.

Śpiewaj Mu, wysławiaj Go alleluja!...

 

Jeden Duch

 

Jeden Duch i jedno serce - ożywiały wszystkich wierzących. E A C D E

Żaden nie, nazywał swoim - tego co posiadał. E A C D E

Apostołowie z wielką mocą, świadczyli o zmartwychwstaniu - Pana Jezusa E A

A wszyscy oni mieli - /wielką łaskę / 3x C D /DE/ 3x

 

Jedyny Pan

 

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, fis D E A

Wszystko, co mam, oddaję Mu. fis D E A

On jedynym Panem jest, fis D E A

Sz`ma Izrael! /2x D E

 

/ Jedyny Pan, jedyny Pan fis D

Prawdziwy Bóg E A /3x

Sz'ma Izrael/2x D E /2x

 

Jezus Chrystus moim Panem jest

 

Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja! /2x e G D h e

On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja! /2x a e D h e

 

Jezus jest z nami tu

 

Jezus jest z nami tu /2x A H E /2x

A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię, A H E cis

A Jego moc działa dziś, by pocieszyć cię,

A Jego moc działa dziś, by umocnić cię,

Jezus jest z nami tu! A H E

 

Jezusowi chwała i cześć

 

Ref.: Alleluja /3x Jezusowi chwała, cześć E A E fis E A H

Alleluja /2x Jezusowi chwała, cześć E A E fis H E

 

1.Jezus rzekł "nie lękaj się, ja po wodzie wiodę cię" E

Jezus rzekł "odwagi" E

Jezusowi chwała, cześć H

Woda wciąż zalewa cię, Pan wyciąga rękę! E

Jezusowi chwała, cześć fis H E

 

2.On życie tchną w nozdrza twe

Czy chcesz dla Niego przeżyć je?

On życie tchną w nozdrza.

Bogu Ojcu chwała, cześć.

Ulepił z prochu ziemi cię

Dziękujmy Mu za życie!

Bogu Ojcu chwała, cześć.

 

3.To Jego mocą modlisz się, On co dnia umacnia cię

To Jego mocą żyjesz.

Duchowi Świętemu cześć

To Jego żar rozpala cię, bo On miłości ogniem.

Duchowi Świętemu cześć

 

4.Czy po to wnosisz światło swe, aby zaraz zgasić je?

Czy po to wnosisz światło?

Trójcy Świętej chwała, cześć.

Czy chcesz pod korzec schować je?

Niech świeci światło Pana!

Trójcy Świętej chwała, cześć.

 

Ref.: Alleluja /3x Trójcy Świętej chwała, cześć

Alleluja /2x Trójcy Świętej chwała, cześć. /2x

Trójcy Świętej chwała!.

 

Kocham, więc nie muszę się bać

 

1. Kocham, więc nie muszę się bać, A

Zabierz mój strach, zabierz mój strach, zabierz mój strach. G D A

Jezus mówi ci, że miłość ta A G D A

Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach. G D A

 

2. Jezus daje ci miłość swą.

Nie lękaj się...

Jezus mówi ci, że...

3. Kocham, więc nie muszę się kryć

Mogę sobą być...

Jezus mówi ci...

 

Nadzieja - Jezus

 

Ref.: Nadzieja, Jezus, Król wiecznej chwały, E (A) H A H

Nadzieja, zmartwychwstały wśród nas. E (A) H A H

On na nowo nas zrodził, do żywej nadziei, gis cis A H

Do dziedzictwa, którym niebo jest. A H

Nadzieja, Jezus...

...Do dziedzictwa, którym niebo jest. A H E

1. Zatrzymaj, zatrzymaj się... cis H A

To przemijanie ma jednak sens. cis gis cis

O "jutro" nie lękaj się, E H A (cis)

Bóg przecież nie zmienia się. A H E

 

2. W mrocznych zachodach dnia,

Spragniony prawdy wołaj do Niego.

Bo temu, kto Boga ma,

Już nie brakuje nic.

 

3. Tylko Ty, Panie, masz moc,

Wyrwać me życie z ciemności niewiary.

Panie, do kogo mam pójść?

Ty słowa życia masz.

 

O Alleluja

 

O Alleluja, Alleluja /4x G C9 D

O wychwalajcie Go wszystkie narody - i wysławiajcie Go wszystkie ludy,

Jego łaskawość nad nami potężna, - a Jego wierność trwa na wieki.

 

Open the eyes

 

Open the eyes of my heart Lord, D

Open the eyes of my heart, fis

I want to see You, G

I want to see You. D

 

To see You high and lifted up, A h

Shinning in the light of You glory. G A

Pour out Your pow'r and love, A h

As we sing holy, holy, holy. G A

 

Oto ja, poślij mnie

 

1.Duchu Święty, który zstąpiłeś na cały okrąg ziemi, F B Es B C

Ogarnij swoją mocą i miłością wszystkie ludy i narody. F B Es B C

Uzdolnij je do przyjęcia Pana, F B Es B C

Aby wszyscy poznali jedynego prawdziwego Syna Bożego F B Es B C

-Jezusa Chrystusa. C

 

Ref: Oto ja poślij mnie! F B

Oto ja poślij mnie! As B

Błogosławię Twoją dobroć As Es

Duchu Święty Boże! B

 

2.Spraw, aby ogień, F B

Który On rzucił na ziemię już zapłonął! (2x) Es B C

 

Our God is an Awesome God

 

Our God is an Awesome God C G

He reigns from Heaven above, D e

With Wisdom, Power and Love! C G

Our God is an Awesome God! a h e

 

Słowo Odwieczne - wersja 2

 

Słowo Odwieczne, D A h G...

Jednorodzony Synu Boży.

Proszę naucz mnie służyć Tobie,

Tak jak jesteś tego godzien.

Naucz mnie dawać, a nie liczyć, G A

W walce na rany nie zważać G D

Spraw bym pracując nie szukał spoczynku, G A

A za ofiarę nie chciał nic więcej h fis

Prócz poczucia, że spełniłem Twą wolę. G A

 

Serafini, Cherubini i wszyscy aniołowie

 

Serafini, Cherubini i wszyscy aniołowie wielbią Cię. H A...

Niech nasza pieśń dołączy do nich

I będzie jak dym z kadzideł przed tronem Twym.

Pochwalony bądź na niebiosach,

Wywyższony bądź na niebiosach,

Błogosławiony bądź na niebiosach,

Wysławiony bądź na niebiosach.

 

W Tobie ja żyję, e D H

W Tobie oddycham. e D H

Alleluja /4x H A...

 

Teraz, o Panie

 

Teraz, o Panie a G a

Pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, F G a

Bo moje oczy a G a

Ujrzały zbawienie Twe, F G a

 

Światło na oświecenie pogan F G a

I chwałę ludu Twego Izraela. (x2) F G a G a

 

Twe miłosierdzie

 

Twe miłosierdzie niech spływa, niech spływa D G D A...

Tak jak wiosenny, ciepły deszcz.

Twe miłosierdzie niech spływa, niech spływa

Na mnie.

 

Hej, ho, przyjmę Twoją łaskę, D G A

Hej, ho, miłosierdzie Twe, D G A

Hej, ho, chcę przed Tobą tańczyć dziś. D G A (D G D A)

 

Uwielbiam Imię Twoje Panie

 

Uwielbiam Imię Twoje Panie ,G C D

Wywyższam Cię i daję Ci hołd G C D

W przedsionku chwały Twej staję, e C

Z radością śpiewam Ci pieśń. a D

 

Ref.: O Panie Jezu chcę wyznać, że G C D

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie

Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił

Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył. e D

 

W cieniu Twoich rąk

 

W cieniu Twoich rąk A D

Ukryj proszę mnie. E A

Gdy boję się, gdy wokół mrok, E D

Bądź światłem, bądź nadziei dniem. fis A D

Wszystkim o czym śnię, A D

Głosem w sercu mym, E A

Jak ręka, która trzyma mnie E D

Nad brzegiem nocy, brzegiem dni. fis A D

Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił! A D E A (E D E)

 

Chwyć mnie i nieś! A E D

Niech niebo bliżej będzie! A E D E

Tak bardzo chcę A E D

W ramionach skryć się Twych! h E A

 

Wielbij, wielbij Go

 

1. Wielbij, wielbij Go, A H E cis

Wielbij pieśnią swą. A H E

Wielbij, wielbij Go, A H E cis

Wielbij cały dzień, A H E

 

Bowiem Pan jest godzien, A H E

Godzien przyjąć chwały pieśń, cis A H E

Bowiem Pan jest godzien, cis A H E

Godzien przyjąć chwały pieśń. cis A H E

 

2. Wielbij, wielbij Go, A H E cis

Wielbij sercem swym. A H E

Wielbij, wielbij Go, A H E cis

Wielbij z wszystkich sił, A H E

 

Bowiem Pan jest godzien, A H E

Godzien przyjąć chwały pieśń, cis A H E

Bowiem Pan jest godzien, cis A H E

Godzien przyjąć chwały pieśń. cis A H F

 

3. Wielbij , wielbij Go, B C F d

Wielbij życiem swym. B C F

Wielbij, wielbij Go, B C F d

Imię Pana głoś. B C F

 

Wielki jest nasz Bóg

 

Wielki jest nasz Bóg, potężny jest nasz Król. D G D G

Wielki jest nasz Pan - On stworzył cały świat. D h G A D

Wywyższaj Boga dziś, Królowi oddaj cześć,

Niech Jemu chwała brzmi, On stwórca wszystkiego jest.

Jego Imię jest większe niż każde inne imię. C G A

Jego moc jest największa - On stworzył niebo i ziemię. C G A

 

Wykrzykujcie Bogu

 

Ref. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi, d

Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. /2x g C d

 

1. Pan Najwyższy, straszliwy, - jest Królem całej ziemi, d G C d

On poddaje nam narody, - jest Królem całej ziemi,

Ludy rzuca pod stopy, - jest Królem całej ziemi,

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba A d A

 

2. Wybrał dla nas dziedzictwo...

Bo nas bardzo miłuje...

Śpiewajcie Mu, śpiewajcie...

 

3. On zasiada na tronie...

Możni świata hołd mu złożą...

Bo do Niego należą...

 

Złożyłem w Panu całą nadzieję

 

Złożyłem w Panu całą nadzieję /2x E

On schylił się nade mną fis

I wysłuchał wołania mego. /2x H7 (A H7)

Wydobył mnie z dołu zagłady, cis gis/H7

wydobył mnie z kałuży błota, cis gis/H7

Stopy me postawił na skale A H7 E

I umocnił moje kroki. A fis E H7

 

Ziemia, którą mi dajesz

 

1. Ziemia, którą mi dajesz G C D

Nie jest fikcją ani bajką.

Wolność, którą mam w Tobie

Jest prawdziwa.

Wszystkie góry na drodze

Muszą, muszą ustapić,

Bo wiara góry przenosi,

A ja wierzę Tobie.

 

Ref.: Będę tańczyć przed Twoim tronem G D

I oddam Tobie chwałę i nikt D e

Już nie zamknie mi ust. a D

Żaden mur i żadna ściana, G D

Największa nawet tama, już nie D e

Nie zatrzyma mnie już. a D

 

2. Większy, wiekszy jest we mnie Ten,

Który mnie umacnia,

Żaden Goliat nie może z Nim równać się.

 

Święte Imię Jezus

 

Święte Imię Jezus /2x G C D

Jest na ustach mych i w sercu mym, e C

W mocy Ducha uwielbiam Cię. /2x D

Nie ma w innym zbawienia, e H7

Gdyż nie dano nam ludziom, C D

Innego imienia, w Nim zbawienie jest. G C D / G C D G (C D)

 

Święty/5x Pan

 

Święty/5x Pan D fis G

Święty/4x Bóg i Król D fis G

Otwieram serce me, D fis

Podnoszę ręce swe, h fis

Królu wejdź i rozgość się G A